VISICONS 建設投資股份公司2020年年度股東大會,2020-2025年任期

Visicons建設投資股份公司於 20200609日早上舉行了2020年年度股東大會,2020-2025年任期,出席有公司的股東和若干合作夥伴代表.

 

Visicons建設投資股份公司於 20200609日早上舉行了2020年年度股東大會,2020-2025年任期,出席有公司的股東和若干合作夥伴代表,如:日本前田建築集團-戰略合作夥伴、VISICONS大股東、德勤越南會計師事務所有限公司、越南投資發展銀行(BIDV-河西分行、越南軍隊股份商業銀行(MB-奠邊府分行。

在執行委員會的報告部分,董事長兼總經理-黃花崗先生總結了Visicons2019年的活動亮點。儘管建築市場競爭日趨激烈,但是,在管理和調度方面的決心和不懈的努力下,公司仍實現了既定目標,收入為9092.59億盾,稅後利潤為79.42億盾。

股東大會表決通過的呈文內容包括:《2019年度利潤分配方案呈文》、《關於批准以現金支付2019年股息方案的呈文》,《關於向董事會和監事會支付2019年薪酬以及2020年薪酬支付計劃的呈文》、《關於推薦2020年財政年度審計單位的呈文》。

在本次股東大會上,Visicosn公司進行選舉了2020-2025年任期董事會和監事會。大會一致同意2020-2025年任期董事會成員人數為05名,包括:黃花崗先生、陳文慶先生、Toda Kojt先生、阮明俊先生、阮奮俊先生。同時,大會亦選舉了2020-2025年任期監事會成員為03名,包括:鄧清訓先生、陳俊卿先生、阮建中先生。其中,陳文慶先生擔任董事長,鄧清訓先生擔任Visicons監事會監事長。董事長陳文慶先生在會議上表示,希望董事會決心擺脫困難,奮鬥組織良好完成2020-2025年任期股東大會擬定計劃和目標,并在股東大會上通過。 確保可持續生產經營發展目標,確保股東和勞工的利益,逐步確立Visicons在越南建築市場的地位和品牌。

>>> 股東大會若干照片:

股東大會全景

阮文權先生資格檢查委員會主任公佈具備條件組織公司年度股東大會

黃花崗先生-董事長兼公司總經理匯報2020-2025年任期股東大會的報告、2019年生產經營活動和2020年的計劃。

阮明俊先生-董事會成員兼公司副總經理匯報董事會2019年工作報告

梅芳英女士-公司會計長匯報2019年經審計的財務報表

鄧清訓先生-公司監事會監事長匯報監事會的報告

献花祝賀2020-2025年任期董事長的

陳文慶先生-2020 – 2025任期董事長在大會上發表任職

向公司监事会献花

2020 – 2025任期董事會和監事會成員上台拜見

cược bóng đá hôm nay cược bóng đá sea games choi game zingplay tien len mien nam chơi tiến lên miền nam như thế nào choi tien mien nam xóc đĩa trên mang chơi bài tiến lên online chơi bài tiến lên miền nam xóc đĩa uy tín nhà cái số đỏ Số Đỏ Casino Số Đỏ Casino nhà cái số đỏ Số Đỏ Casino Số Đỏ Casino Số Đỏ Casino